به حول و قوه الهي، توجهات صاحب العصر(عج) و به پاس زحمات شبانه روزي پرسنل زحمت كش اين بيمارستان و حمايت هاي مسئولين دلسوز و اعضاي خدوم هيئت امناء و هيئت مديره اين مؤسسه خيريه و در زماني كوتاه (از فرودين 93 تا كنون) توانستيم استانداردهاي مورد نياز يك بيمارستان و تجهيزات آن را به روز و پروانه بهره برداري را كسب و همزمان با استقبال مردم عزيز منطقه و نيازمنديهاي آنان، بخش هاي ويژه  ICU و دياليز را ارتقاء و بخش هاي جراحي چشم،بخش ويژه CCU ، را ه اندازي و تجهيز نمائيم. بمنظور ارائه ي عمل هاي تخصصي گوش و حلق و بيني، ارولوژي، جراحي مغز و اعصاب، ارتوپدي و جراحي هاي پيشرفته لاپاروسكوپي، تجهيزات مورد نياز تهيه ، نصب و مورد بهره برداري قرار گرفت. همچنين موفق به توسعه، ارتقاء و زيبا سازي فضاهاي بيمارستان شديم. در چهار دوره پياپي توانستيم درجه يك اعتبار بخشي وزارت بهداشت و آموزش پزشكي و مقام نمونه ي توريسم درماني را در تهران كسب نماييم. اقدامات بسياري انجام شد كه  تنها رحمت الهي و عنايات خاص حضرت فاطمه زهرا (س)، آن را ممكن ساخت. 

 

Template Design:Dima Group