رئيس بخش نوزادان: دكتر مسعود حيدرعلي فرد

 

خانم مهشيد نوروزي

 رابط شير مادر و ماماي مسئول نوزاد

بخش نوزادان شامل 2 تخت اطفال و 3 تخت نوزادان است كه مجهز به اتاق شيردهي، دستگاه Inten sive (12 و 8 لامپه) ، 2 دستگاه فوتو پرتابل (4 لامپه) یک انکوباتور پرتابل، یک دستگاه شیر دوش برقی، 2 دستگاه کات نوزادان و 2 دستگاه وارمر (گرمکن نوزادان) متحرک و ثابت مي باشد.

Template Design:Dima Group