«اورژانس قلب تپنده هر بیمارستان»

 

رئیس بخش اورژانس: خانم دکتر شذاء حکاک

سرپرستار: خانم انیس عسگری

 

اورژانس بیمارستان صدیقه زهرا (س) بصورت جنرال آماده ارائه خدمت به تمامی مراجعه کنندگان محترم می باشد که در این بخش پزشک مقیم و پزشک درمانگاه فعال می باشند. همچنین این بخش از بیمارستان  دارای اتاق CPCR  (احیای قلبی، ریوی، مغزی) ، و اتاق عمل سرپایی جهت درمان و مراقبت و بهبود هر چه سریعتر تمامی بیماران می باشد.

Template Design:Dima Group