«اورژانس قلب تپنده هر بیمارستان»

 

 

رئیس بخش اورژانس: آقاي دکتر علي ملكي

سرپرستار: خانم زندي

 

اورژانس بیمارستان صدیقه زهرا (س) بصورت جنرال آماده ارائه خدمت به تمامی مراجعه کنندگان محترم می باشد که در این بخش پزشک مقیم و پزشک درمانگاه فعال می باشند. همچنین این بخش از بیمارستان  دارای اتاق CPCR  (احیای قلبی، ریوی، مغزی) ، و اتاق عمل سرپایی جهت درمان و مراقبت و بهبود هر چه سریعتر تمامی بیماران می باشد.

Template Design:Dima Group