لگوی بیمارستان خیریه صدیقه زهرا

تهران - دولت آباد

Quds Blvd . Dolatabad Shahr Rey

۳۳۷۵۴۸۲۵-۷

پاسخگوی ۲۴ ساعته

شنبه تا جمعه ۲۴ ساعته

Online store always open

دکتر مسعود حیدرعلی فرد

دکتر مرجان قاجاریه

درباره بیمارستان خیریه حضرت صدیقه زهرا (ص)

بیمارستان حضرت صدیقه زهرا (س) با داشتن ۴۰ تخت بستری، ۴ اتاق‌ خصوصی، ۶ اتاق دو تخته، بخشVIP و بخش ویژه ICU، بخش وی‍ژه CCUدر زمینی به مساحت۴۰۰۰ متر مربع و با زیربنای۸۰۰۰ مترمربع بنا شده است. این بیمارستان با دارا بودن بخش دیالیز با ۲۲ تخت و دستگاه دیالیز، بلوک زایمان با امکان زایمان بدون درد و ۳ اتاق عمل جراحی و بخش‌های پاراکلینیک می باشد.

گالری تصاویر

درباره بیمارستان

بیمارستان حضرت صدیقه زهرا (س) با داشتن ۴۰ تخت بستری، ۴ اتاق‌ خصوصی، ۶ اتاق دو تخته، بخشVIP و بخش ویژه ICU، بخش وی‍ژه CCUدر زمینی به مساحت۴۰۰۰ متر مربع و با زیربنای۸۰۰۰ مترمربع بنا شده است. این بیمارستان با دارا بودن بخش دیالیز با ۲۲ تخت و دستگاه دیالیز، بلوک زایمان با امکان زایمان بدون درد و۳ اتاق عمل جراحی و بخشهای پاراکلینیک می باشد.

اطلاعات تماس