لگوی بیمارستان خیریه صدیقه زهرا

تهران - دولت آباد

Quds Blvd . Dolatabad Shahr Rey

۰۰۹۸۲۱۳۳۷۵۴۸۲۵-۷

پاسخگوی ۲۴ ساعته

شنبه تا جمعه ۲۴ ساعته

Online store always open

دکتر مسعود حیدرعلی فرد

دکتر مرجان قاجاریه

درباره بیمارستان خیریه حضرت صدیقه زهرا (ص)

بيمارستان حضرت صديقه زهرا (س) با داشتن ۴۰ تخت بستري، ۴ اتاق‌ خصوصی، ۶ اتاق دو تخته، بخشVIP و بخش ویژه ICU، بخش وي‍ژه CCUدر زمینی به مساحت۴۰۰۰ متر مربع و با زیربنای۸۰۰۰ مترمربع بنا شده است. این بيمارستان با دارا بودن بخش دياليز با ۲۲ تخت و دستگاه دياليز، بلوك زايمان با امكان زايمان بدون درد و ۳ اتاق عمل جراحي و بخش‌های پاراكلينيك می باشد.

گالری تصاویر

درباره بیمارستان

بيمارستان حضرت صديقه زهرا (س) با داشتن ۴۰ تخت بستري، ۴ اتاق‌ خصوصی، ۶ اتاق دو تخته، بخشVIP و بخش ویژه ICU، بخش وي‍ژه CCUدر زمینی به مساحت۴۰۰۰ متر مربع و با زیربنای۸۰۰۰ مترمربع بنا شده است. این بيمارستان با دارا بودن بخش دياليز با ۲۲ تخت و دستگاه دياليز، بلوك زايمان با امكان زايمان بدون درد و۳ اتاق عمل جراحي و بخشهاي پاراكلينيك می باشد.

اطلاعات تماس