زهرا شاه ميرزايي

 كارشناس هماهنگ كننده ايمني بيمار

تلفن: 33754825 داخلي 273


در حال حاضر عوارض ناشی از پیامدهای خدمات سلامت و وقایع ناخواسته در سیر درمان و مراقبت بیماران در بخش بستری و سرپایی یکی از علل عمده مرگ و میر بیماران محسوب و به عنوان یکی از اصلی ترین دغدغه های نظام های سلامت در سراسر جهان مطرح می باشد. در بسیاری از کشورها، بالا بودن عواقب ناشی از خدمات غیر ایمن و تأثیر بهبود سیستم ها و روش ها در کاهش این عوارض توجه و اقدامات عملیاتی جهت ارتقاء ایمنی بیمار را در رأس مباحث اجرایی و مدیریتی بیمارستانی مورد توجه و تأمل ویژه قرار داده است.

 

 

    ابعاد فرهنگ ايمني:

 • تعهد مديريت ارشد سازمان به ايمني.
 • آموزش و نظارت.
 • پاسخ غير تنبيهي به خطا و گزارش دهي.
 • كافي بودن نيروي انساني و تجهيزات ومنابع.
 • پيروي از دستور العمل ها و پروتكل ها و قوانين.
 • كار تيمي و همكاري.

                                                        

چرا فرهنگ ايمني بيمار را بايد ارزيابي  كرد؟

 • ارزيابي آگاهي كاركنان در مورد ايمني بيمار.
 • ارزيابي وضعيت فعلي فرهنگ ايمني بيمار در سازمان.                  
 • شناسايي نقاط قوت و ضعف در جهت بهبود كيفيت.
 • ارزيابي اثر مداخله اي برنامه هاي ايمني بيمار بر فرهنگ ايمني.
 • انجام مقايسات درون و برون سازماني.
 • اندازه گيري رضايت مندي بيمار.

 

 

 

Template Design:Dima Group