مـراجعين محترم بیمارستان خيريه حضـرت صديقه زهـرا(س)

با پاسخ به سوالات بخشي كه مراجعه داشتيد نظرات خود را اعلام و ما را در ارتقای خدمات بیمارستانی یاری فرمایید:

 

اورژانس

درمانگاه

بسـتري

تغـذيه بيمار و همراه

مادران باردار

تصوير برداري

آزمايشگاه

داروخـانه

دندانپـزشكي

فيزيوتراپي

ديـاليـز

 

 

 

 

 

Template Design:Dima Group