مسئول فني CCU: آقاي دكتر نيكزاد عزيزيان

سرپرستار بخش CCU: آقای رضا چراغي

 

CCU بخش مراقبتهای ویژه قلبی (بیماران مبتلا به بیماریهای قلبی ، فشار خون ، تغییرات ریتم قلب) می باشد. این بخش بطور کامل توسط فرد خیری راه اندازی گردیده و با حضور معاون محترم وزیر بهداشت و شهردار محترم منطقه ۲۰ افتتاح گردیده است.

بیمارانی که از طریق اورژانس و درمانگاه قلب پذیرش می شوند و نیازمند استفاده از مراقبتهای ویژه قلبی می باشند در CCU بستری می شوند و در این بخش بصورت ۲۴ ساعته تحت مانیتورینگ قلبی و فشار خون قرار می گیرند . این بخش از بیمارستان دارای ۵ تخت فعال، که شامل ۴ تخت معمولی و یک تخت ایزوله می باشد .

ملاقات بیماران هر روزاز ساعت3/5-4 می باشد.

 

 

 

Template Design:Dima Group