مسئول بخش: جناب آقاي وحيد رفيعي منش

 

درمان هاي فيزيكي از ديرباز در كنار ساير شاخه هاي طب براي درمان بيماري هاي مختلف استفاده مي شده است در بسياري از كتب پزشكي قديم براي درمان اغلب بيماري ها خصوصا بيماري هاي سيستم عصبي، عضلاني و اسكلتي استفاده از درمان هاي دستي و استفاده از انواع روش هاي ترموتراپي مطرح شده است.

با پيشرفت ساير علوم پزشكي، درمان هاي فيزيكي نيز پيشرفت قابل ملاحظه اي داشته است. درمان هاي فيزيكي بدليل عوارض ثانويه كمتر و همچنين دسترسي آسان و پايين بودن هزينه درمان نسبت به جراحي ها و برخي مداخله هاي گران قيمت، يكي از بهترين روش هاي درماني براي بهبود و جلوگيري از انواع ضايعات عصبي، اسكلتي و عضلاني و عوارض ثانويه بيماري ها محسوب مي شود.

هدف فيزيوتراپيست ها در هر مقطع، ايجاد تغيير مثبت در كيفيت زندگي بيماران است. در اين مركز تلاش بر اين است كه با ارزيابي دقيق، تشخيص صحيح، ‌ارائه پيش آگهي مناسب، استفاده از مداخله هاي درماني همراه با آموزش هاي لازم، اختلالات و محدوديت هاي عملكردي را كاهش داده و حصول نتايج باليني را به حداكثر برسانيم.

حيطه فعاليت فيزيوتراپي در اين مركز شامل:

  • فيزيوتراپي در بيماري هاي ارتوپدي (انواع شكستگي ها، قبل و بعد از جراحي هاي ارتوپدي، انواع تاندونيت ها، استرين هاي عضلاني، پارگي هاي عضلاني، انواع اختلالات مفصلي و اختلالات مادرزادي (مثل D.H)، اختلالات ليگاماني، بورسيت ها، انواع در رفتگي ها و نيمه در رفتگي ها، اختلالات استخواني مثل خار پاشنه، اختلالات ستون فقرات)
  • فيزيوتراپي در بيماري هاي مغز و اعصاب (بيماري هاي آسيب قشر مخ مثل ‍CVA (خونريزي مغزي)، پاركينسون، مالتيپل اسكلروزيس (MS)، پلي نوروپاتي ها مثل گلين باره، ميو پاتي ها، درگيري نخاعي، درگيري عصب صورت، درگيري اعصاب محيطي، فلج مغزي) .
  • فيزيوتراپي در بيماري هاي روماتولوژي (پلي آرتريت، آرترالژي، تغييرات التهابي، آرتريت روماتوئيد، سيونديليت آنكيلوزان، آرتريت روماتوئيد جوانان، پلي ميوزيت و درماتوميوزيت، التهاب فاسياها و تنوسينوويت)
  • فيزيوتراپي در عوارض پس از جراحي (از جمله عوارض ريوي، ترمبوز وريدهاي عمقي، عفونت يا عدم ترميم زخم، زخم بستر، ضعف عضلاني)
  • فيزيوتراپي در بيماري هاي زنان و زايمان (جدا شدگي هاي عضلات شكمي، اختلالات مربوط به مفاصل لگن، ادم ناشي از بارداري، كمر درد و دردهاي مكانيكا، بي اختياري ها و افتادگي، كرامپ هاي عضلاني) .
  • فيزيوتراپي در سوختگي ها و عوارض ناشي از آن .
  • فيزيوتراپي در آسيب هاي ورزشي .

 

ساعت كار : 8 صبح الي 16 عصر

اين بخش در طبقه زير همكف قرار دارد .

تلفن مركز: 7-33754825           داخلي : 225

صفحه اينستاگرام: sedighe.zahra.physio@

Template Design:Dima Group