مسئول فنی : خانم دکتر یسری محجوب

سوپروایزر: آقای کیانوش بیرانوند

واحد آزمایشگاه شامل بخشهای تخصصی پاتولوژ‍ی ، بیوشیمی ، هماتولوژی ، ایمونولوژی ، میکروب شناسی ، هورمون شناسی و پارازیتولوژی می باشد که با بهره گیری از دستگاههای پیشرفته تمام اتومات و به روز وبا بکارگیری پرسنل با تجربه ومتخصص تحت نظارت مستقیم مسئول فنی پاتولوژیست قادربه انجام کلیه آزمایشات تخصصی وفوق تخصصی می باشد.

تجهیزات مورد استفاده در این بخش شامل :

  • دستگاه فوق تخصصی LIAISON دربخش هورمون شناسی جهت انجام تست های تخصصی به روش کمی لومینسانس بادقت وصحت بسیاربالا
  • اتو آنالایزرتمام اتوماتیک BT3000 دربخش بیوشیمی
  • سل کانتر Sysmex kx 21N در بخش هماتولوژی 
  • دستگاه پیشرفته VIDAS جهت انجام تومورمارکرها به روش ELFA
  • دستگاه ABG ، OPTI CCA جهت انجام گازهای خونی
  • میکروتوم SLE و تیشوپروسسور در بخش پاتولوژی
  • دستگاه الکترولیت آنالایزر   AUBICOMجهت انجام الکترولیت های خونی
  • و سایر دستگاهها مانند سدیمان ریدر ، کوآگولو متر، سروفیوژو… می باشد.
  • با توجه به حضور مسئول فنی پاتو لوژیست آزمایشات پاتولوژی و پاپ اسمیردر این‌ آزمایشگاه پذیرش و در حال انجام می باشد.

  به منظور ارائه خدمات حداکثری و رفاه بیشترمرا جعین محترم آزمایشگاه بیمارستان با انعقاد قرارداد با آزمایشگاه های تراز اول امکان پذیرش وخدمات رسانی درارتباط با تستهای اختصاصی را فراهم نموده وآماده خدمت رسانی درهمه زمینه های آزمایشگاهی می باشد.

 تعرفه های مورد اعمال در این مرکز علی رغم تمام مشکلات، تحریم ها و … بصورت خیریه بوده و حدود ۳۰ درصد کمتر از مراکز خصوصی می باشد.

ساعت کار آزمایشگاه: بصورت شبانه روزی 

این مرکز آماده پذیرش آزمایشات روتین تا ساعات ۶ عصر (در صورت داشتن شرایط آزمایش)  و آزمایشات اورژانس در تمام ساعات شبانه روز می باشد .

این بخش در طبقه زیر همکف قرار دارد .

Template Design:Dima Group