در اين واحدها ، مراجعین محترم بیمارستان خیریه حضرت صدیقه زهرا (س) مي توانند از خدمات آزمايشگاه، پاتولوژي، فيزيوتراپي مجهزبه روز، راديولوژي، سونوگرافي سه بعدي و چهار بعدي، نوار مغز و عضله، اپتومتري (بينايي سنجي)، آندوسکوپی، اسپیرومتری(تست تنفس)، ماموگرافي، سنجش تراکم استخوان، الکتروکاردیوگرافی، تست ورزش و اکو کاردیوگرافی بهره مند شوند.

Template Design:Dima Group