نویسنده: <span>اکبر آزاد</span>

نویسنده: اکبر آزاد

فراخوان طراحی لوگو برای بیمارستان خیریه حضرت صدیقه زهرا(س)

فراخوان طراحی لوگو برای بیمارستان خیریه حضرت صدیقه زهرا(س)

بیمارستان خیریه حضرت صدیقه زهرا(س) برگزار میکند: فراخوان طراحی لوگو برای بیمارستان خیریه حضرت صدیقه زهرا(س) مهلت ارسال آثار تا آخر خرداد ماه جایزه لوگو برگزیده: ۳ میلیون تومان قوانین: هر فرد، مجاز به ارسال حداکثر ۳ اثر برای شرکت…