بنام خداوند جان وخرد                                         كزين برتر انديشه برنگذرد

از اين پرده برتر سخن گاه نيست                         به هستيش انديشه را راه نيست

 

بی شک «سلامتی» ارزشمندترین دارائی است که خداوند به انسانها ارزانی داشته و مراقبت از آن نیز یکی از خطیرترین امور می باشد. با احتساب این مهم، ارائه خدمات ایمن و با کیفیت اصلی ترین وظیفه کادر مراقبتی بخصوص پرستاری است.

پرستاران بیش از ۷۰% كاركنان بهداشتی درمانی را تشکیل می دهند. حداقل ۵۰% خدمات سلامت بر عهده پرستاران است .

با توجه به گستردگی خدمات مراقبتهای پرستاری و سهم چشمگیراین خدمات در مجموع خدمات تشخیصي، درمانی ومراقبتی بیمارستان بدیهی است، ارائه این خدمات نیاز به مدیریت يكپارچه واثر بخش،  همچنين  برنامه ریزی ویژه دارد كه با بکارگیری دانش مدیریت پرستاری محقق می گردد.

شایان ذکر است که پرستار یکی از اعضاء کلیدی تیم بهداشت و درمان می باشد و نقشهای متعدد مراقبتی، درمانی، آموزشی، مدیریتی و حمایتی در بیمارستان را ایفاء می نماید. ضمناً پرستاران یکی از مهمترین اعضای کادر درمانی هستند که نقش مستقیم و شبانه روزی در ارتباط با حفظ سلامتی و ایجاد اعتماد بیماران را دارا می باشند.

لذا مديريت  پرستاری بیمارستان خيريه حضرت صديقه زهرا  (سلام الله علیه) در نظر دارد با توجه به کرامات انسانی و حفظ ارزشهای متعالی بیمارستان ، در فضایی ایمن برای کارکنان و بیماران فارغ از هر رنگ و نژاد دين وآييني، نسبت به استقرار استانداردهای سازمانهای فرادست نظیر وزارت بهداشت – درمان و آموزش پزشکی اهتمام ورزیده و نکات ذیل را اجراء نماید:

۱- پياده سازي، بسط و گسترش فرهنگ  بیمار محوری و رویکرد با الويت «ایمنی بیمار» .

۲- پياده سازي طرح انطباق وحفظ منشور حقوق بيماران و كاركنان .

۳- کسب اطمینان از صلاحیت و توانمندی حرفه ای کارکنان .

۴- تمرکز بر آموزش اثربخش و مستمر کارکنان و بیماران .

۵- بسط و گسترش فرهنگ ((پاسخگویی کارکنان)) در تمامی سطوح .

۶- شناسایی و تلاش در تامین نیازهای آموزشی ، تجهیزاتی ، ساختاری ، فرآیندی و فیزیکی بخشها / واحدها .

۷- سیاستگزاری و ابلاغ روشهای مراقبتی معتبر پرستاری بصورت یکپارچه .

۸- نظارت بر اداره امور بخشها / واحدها .

۹- بسط و گسترش فرهنگ متعالی (( رعایت احترام متقابل وارتباط موثر )) در بین کارکنان .

۱۰- ارتقا سطح رضايتمندي كاركنان مجموعه پرستاري  ودريافت عملكرد هاي بهينه براي بيماران .