دكتر سيد رضا شريف زاده

دكتر سيد رضا شريف زاده: متخصص ارتوپدی و جراحی های فوق تخصصی تعویض مفصل (زانو و لگن) و آسیب های ورزش

  • فارغ التحصیل پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  • دانشنامه (بورد) تخصصی ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بیمارستان اختر با رتبه عالی
  • دوره فوق تخصصی جراحی زانو
  • عضو هیأت علمی دانشگاه

 

روزهاي حضور ايشان در بيمارستان روزهاي شنبه و چهارشنبه است.