مراجعین محترم ؛

شما می توانید جهت پذیرش اینترنتی به روش های زیر اقدام نمایید، تا در صورت پذیرش کارشناسان IPD بیمارستان جهت ارائه خدمات به شما عزیزان اقدام نمایند . 

۱- ارسال مدارک و مشخصات خود از طریق سامانه پذیرش اینترنتی .

۲- ارسال مدارک و مشخصات خود به آدرس ایمیل info@zahra-hospital.com .

 

با آرزوی سلامتی برای تمامی شما عزیزان