منوی اصلی سایت
تصویربرداری

پزشك متخصص: آقاي دكتر جواد محمدي

مسئول فني: آقاي مهدي كرمي

واحد تصویربرداری بیمارستان صدیقه زهرا (س) شامل: رادیولوژی – سونوگرافی – ماموگرافی و تراکم استخوان می باشد .

راديولوژي 

در اين بخش انجام كليه راديوگرافي هاي ساده و  OPG  و سفالومتري به بيماران ارائه مي گردد . و برخي از راديوگرافيهاي اختصاصي و رنگي در شيفت هاي صبح غير از روزهای تعطيل در حضور پزشك متخصص و مسئول فني اين بخش انجام مي شود و در صورت نياز به راديوگرافيها درخواستي گزارش كتبي نيز داده مي شود .

تجهيزات اين بخش شامل:

۱- يك دستگاه راديولوژي ديجيتال 

۲- دو دستگاه راديولوژي آنالوگ پرتابل

۳- يك دستگاه CR و همچنين سيستم هاي چاپ تصاوير بر روي فيلم و كاغذ راديولوژي

۴- يك دستگاه ماموگرافی

۵- يك دستگاه پانوركس (OPG)

 

ساعت كار: بصورت ۲۴ ساعته

سونوگرافي  

كليه سونوگرافيهاي ساده ورنگي به غير از NT  FNA  وغربالگري در اين مركز انجام ميشود .

تجهيزات اين بخش شامل:

دو دستگاه سيستم سونوگرافي پيشرفته به همراه كالر داپلر 

بخش تصويربرداري با دارا بودن دستگاه های پیشرفته و با حضور تکنسین ها و کارشناسان مجرب،

در ردیف مجهزترین مراکز رادیولوژی و سونوگرافی منطقه می باشد .

كليه خدمات سونوگرافي بانوان را همكاران خانم انجام مي دهند .

 

ساعت كار: در دو شيفت صبح (۹-۱۳) و عصر (۱۴-۱۷).  (با تعيين وقت قبلي)

تراكم استخوان  

نوع ديگري از عكسبرداري سنجش تراکم استخوان یا دانسیتومتری استخوان است كه در اين روش مي توان سفتی و سختی و درجه محکم بودن استخوان های بدن را تعیین کرد. اندازه‌ گیری تراکم استخوان یکی از راه‌های سنجش سلامتی است با در نظر گرفتن اينكه حالت تهاجمي ندارد و انجام آن بسيار سهل و آسان است.

تجهيزات اين بخش شامل:

يك دستگاه پيشرفته سنجش تراكم استخوان

ساعت كار: در دو شيفت صبح (۸-۱۳) و عصر (۱۴-۱۷). با تعيين وقت قبلي

اين بخش در طبقه زير همكف قرار دارد .