منوی اصلی سایت
تصویربرداری

پزشك متخصص: جناب آقاي دكتر جواد محمدي

مسئول فني: جناب آقاي مهدي كرمي

واحد تصویربرداری بیمارستان صدیقه زهرا (س) شامل: رادیولوژی – سونوگرافی – ماموگرافی و تراکم استخوان می باشد .

 • رادیولوژی

در اين بخش انجام كليه راديوگرافي هاي ساده و  OPG  و سفالومتري به بيماران ارائه مي گردد . و برخي از راديوگرافيهاي اختصاصي و رنگي در شيفت هاي صبح غير از روزهای تعطيل در حضور پزشك متخصص و مسئول فني اين بخش انجام مي شود و در صورت نياز به راديوگرافيها درخواستي گزارش كتبي نيز داده مي شود .

ساعت كار: بصورت ۲۴ ساعته

 • سونوگرافی

كليه سونوگرافيهاي ساده ورنگي به غير از NT  FNA  وغربالگري در اين مركز انجام ميشود .

ساعت كار: در دو شيفت صبح (۹-۱۳) و عصر (۱۴-۱۷).  (با تعيين وقت قبلي)

تجهيزات اين بخش شامل:

 1. يك دستگاه راديولوژي ديجيتال
 2. دو دستگاه راديولوژي آنالوگ پرتابل
 3. يك دستگاه CR و همچنين سيستم هاي ايميجر فيلم و كاغذ راديولوژي
 4. دو دستگاه سيستم سونوگرافي پيشرفته كالر داپلر
 5. يك دستگاه پيشرفته سنجش تراكم استخوان
 6. يك دستگاه ماموگرافی
 7. يك دستگاه پانوركس (OPG)
 • بخش تصويربرداري با دارا بودن دستگاه های پیشرفته و با حضور تکنسین ها و کارشناسان مجرب، در ردیف مجهزترین مراکز رادیولوژی و سونوگرافی منطقه می باشد .
 • كليه خدمات سونوگرافي بانوان را راديولوژيست خانم انجام مي دهد .
 •  تراكم استخوان

نوع ديگري از عكسبرداري سنجش تراکم استخوان یا دانسیتومتری استخوان است كه در اين روش مي توان سفتی و سختی و درجه محکم بودن استخوان های بدن را تعیین کرد. اندازه‌ گیری تراکم استخوان یکی از راه‌های سنجش سلامتی است با در نظر گرفتن اينكه حالت تهاجمي ندارد و انجام آن بسيار سهل و آسان است.

ساعت كار: در دو شيفت صبح (۸-۱۳) و عصر (۱۴-۱۷). با تعيين وقت قبلي

اين بخش در طبقه زير همكف قرار دارد .