آزمایشگاه تشخيص طبي و پاتوبيولوژي

واحد آزمايشگاه مجهز به دستگاه هاي پیشرفته تمام اتوماتیک پاتولوژی و کلینیکال شامل بیوشیمی ، هماتولوژی ، هورمون ، واحد انتقال خون و غیره بوده و با دارا بودن پرسنل مجرب و متعهد به صورت شبانه روزی کلیه خدمات آزمایشگاهی را در اسرع وقت در اختیار مراجعین سرپايي و بستري قرار می دهد .