پاراکلینیک

در بخش پاراکلینیک مراجعین محترم بیمارستان خیریه حضرت صدیقه زهرا (س) می توانند از خدمات آزمایشگاه ، فیزیوتراپی ، رادیولوژی ، سونوگرافی ، نوار مغز و عضله ، ادیومتری (شنوایی سنجی ) ، اپتومتری ( بینایی سنجی ) ، آندوسکوپی ، اسپیرومتری ، سنجش تراکم استخوان ، الکتروکاردیوگرافی ، تست ورزش و اکو کاردیوگرافی بهره مند شوند آزمایشگاه
فیزیوتراپی
داروخانه
نوار عصب وعضله
نوار مغز
بینائی سنجی
ارتوپدی فنی
عینک سازی
اسکن چشم

 • تصویربرداری شامل:
  سونوگرافی
  تراکم استخوان
  MRI/CT
  ماموگرافی
  PA/OPG تک دندان
  رادیوگرافینیک