همراهان گرامی بیمارستان حضرت صدیقه زهرا (س)؛ در خدمت شما بزرگواران هستیم با مجموعه فیلم های عمل های جراحی که کاملاً اختصاصی و از نمونه کارهای بیمارستان بوده و با رضایت کامل بیمار در این بخش قرار داده شده است .