IPD دپارتمان بیماران بین الملل

توریسم درمانی یا گردشگری سلامت سفری است که با هدف درمان به کشور دیگری انجام می شود. از دلایل این نوع گردشگری، عدم وجود شیوه های درمانی مشابه ، هزینه های بالا و عدم وجود تکنولوژی های پیشرفته درمانی در کشور مبدا می باشد ، از سویی دیگر با توجه به تعرفه های پزشکی مناسب در ایران نسبت به سایر کشورهای منطقه و ارائه خدمات پزشکی و پرستاری با کیفیت بین المللی تعداد زیادی بیماران ، تمایل دارند تا برای دریافت خدمات درمانی به ایران سفر نمایند و این امر خود سبب گردیده تا یکی از قطب های گردشگری سلامت در منطقه، کشور عزیزمان باشد.

خدمات IPD

دپارتمان بیماران بین المللی (آی پی دی ) بیمارستان از کارشناسان متخصص و پزشکان مجرب مسلط به زبان های بین المللی تشکیل شده که به صورت ۲۴ ساعته بستر ارائه خدمات سلامت را به بیماران بین المللی مهیا می سازد

کارشناس ارشد آی پی دی مسئول هماهنگی نحوه حضور بیماران بین الملل در بیمارستان است در این راستا جهت کوتاه نمودن مسیر ارائه خدمات،حضور پرستار خوش آمدگویی در لابی و حضور کارشناس وی آی پی در بیمارستان توانسته است اهرم های موثری برای این دپارتمان ایجاد نماید

با توجه به شرایط بیمار و در صورت تمایل امکان همراهی وی از فرودگاه تا بیمارستان و بالعکس توسط کادر درمانی ویژه مهیا می باشد. · ترجمه کلیه اوراق و فرم های بیمارستان به دو زبان عربی و انگلیسی توانسته است گام مهمی را در راستای حفظ حقوق بیماران بردارد. در این راستا انجام نظرسنجی های روزانه از بیماران بین الملل در تکنیک های مختلف(پرسشنامه بین المللی-مصاحبه حضوری و یا ایمیل به بیمارستان) و انجام اقدامات اصلاحی در کمتر از حداکثر ۱۲ ساعت توانسته است در تبیین و تنویر حقوق بیماران موثر واقع گردد

ارائه صورتحساب به زبان عربی به همراه گزارش پزشکی در زمان ترخیص ، سبب ایجاد اطمینان خاطر در بیماران جهت ادامه درمان در کشور و یا مرکز دیگری گردیده است

در حوزه ارتباطات بین الملل

با توجه به اخذ مجوز IPD (بیمارستان خیریه حضرت صدیقه زهرا(س) یکی از بیمارستان های مطرح در تهران در زمینه توریسم درمانی) و مراجعات ماهیانه حدود ۲۰۰ نفر بیمار غیر ایرانی به این مجموعه درمانی ، مع الوصف با مشارکت برخی از خیرین و پزشکان متعهد و موسسات مدنی اجتماعی کشور عراق رایزنی کردیم تا زمینه اعزام هرچه بیشتر بیماران را داشته باشیم .