رئیس بخش نوزادان: دکتر محمود سلطانی
سرپرستار: شیرین نوری
مهمترین اقدامات پس از تحویل نوزاد از اتاق زایمان به بخش نوزادان عبارتند از:
مراقبت های اولیه و واکسیناسیون نوبت صفر، تزریق هپاتیت وBCG، تزریق ویتامینK ،  آموزش شیردهی به مادران در زمان بستری
این بخش پذیرای نوزادان پس از تولد می باشد.mn][vc_gallery interval=”3″ img_size=”medium”][/vc_column][/vc_row]