مدیرعامل بیمارستان: جناب آقای دکتر سیدقاسم حسینی میرصفی

 

مدیریت درمان بیمارستان: جناب آقای دکتر حسن صادقی

 

سخن ایشان: بیمارستانها آخرین مرجع امید نیازمندان واقعی به خدمات تشخیصی، درمانی هستند که بیماران و مددجویان عرصه سلامت را به خود جذب می کند. با ارزش ترین سرمایه بیمارستانها، نیروهای انسانی حوزه سلامت هستند که به همراه تجهیزات و فناوری مدرن با قوانین، ضوابط و استانداردهای اعتباربخشی و رعایت اخلاق حرفه ای و عدالت محوری برای بهبود کیفیت و ایمنی بیمار به مراجعین خود خدمات لازم را به نحو شایسته ارائه می کنند. برماست که حقوق ولی نعمتان خود (بیماران و مراجعین) را طبق فرمایش رهبرمان فریضه دانسته، با تمام وجود و اعتقاد راسخ در راه نیل به این هدف مقدس که رضایتمندی بیماران و خدای مهربان است ثابت قدم بوده و با تلاش روز افزون هر روز بیش از قبل گامی مؤثرتر برداریم.

 

مدیریت داخلی بیمارستان: جناب آقای لیث زنگنه

 

سخن ایشان: «اللهم اشفی و عافی کل مریض» بیمارستان مکانی است متفاوت و متمایز با سایر مکانها. مکانی که بلاشک میهمانان آن نه از روی اختیار بلکه از سر اجبار و ضرورت به آن وارد می شوند. بی گمان تلخ ترین خاطرات زندگی هر فرد زمان هایی است که درد و رنج بیماری بر وی مستوفی می شود . وظیفه من و همکارانم در این مرکز فراهم نمودن شرایطی است که از هر لحاظ آرامش روحی و روانی بیمار و آسودگی خیال و اعتماد خانواده وی در زمانیکه دور از بیمار خود هستند را موجب می شود. بنابراین در راستای نیل به این هدف، خود را متعهد می دانیم از بدو ورود بیمار به بیمارستان حضرت صدیقه زهرا (س) نسبت به مراقبت با کیفیت و توأم با مهربانی و بیمار محوری با سرعت – دقت و توجه هر چه بیشتر در جهت تشخیص – درمان و بازگرداندن سلامتی بیمار نهایت سعی و تلاش خود را بکار گیریم . باشد که توانسته باشیم تا حدودی خاطرات این دوران را برای بیمار شیرین نمائیم.”سلام خدا بر کسانیکه از سلامتی خود می گذرند تا سلامتی را به همنوع خود هدیه نمایند . “

 

مدیریت پرستاری: جناب آقای خرمی

 

سخن ایشان: بی شک «سلامتی» ارزشمندترین دارائی است که خداوند به انسانها ارزانی داشته و مراقبت از آن نیز یکی از خطیرترین امور می باشد. با احتساب این مهم، ارائه خدمات ایمن و با کیفیت اصلی ترین وظیفه کادر مراقبتی بخصوص پرستاری است. پرستاران بیش از ۷۰% کارکنان بهداشتی درمانی را تشکیل می دهند. حداقل ۵۰% خدمات سلامت بر عهده پرستاران است . با توجه به گستردگی خدمات مراقبتهای پرستاری و سهم چشمگیراین خدمات در مجموع خدمات تشخیصی، درمانی ومراقبتی بیمارستان، بدیهی است ارائه این خدمات نیاز به مدیریت یکپارچه واثر بخش و همچنین  برنامه ریزی ویژه دارد که با بکارگیری دانش مدیریت پرستاری محقق می گردد. شایان ذکر است که پرستار یکی از اعضاء کلیدی تیم بهداشت و درمان می باشد و نقشهای متعدد مراقبتی، درمانی، آموزشی، مدیریتی و حمایتی در بیمارستان را ایفاء می نماید. ضمناً پرستاران یکی از مهمترین اعضای کادر درمانی هستند که نقش مستقیم و شبانه روزی در ارتباط با حفظ سلامتی و ایجاد اعتماد بیماران را دارا می باشند.

لذا مدیریت  پرستاری بیمارستان خیریه حضرت صدیقه زهرا  (سلام الله علیه) در نظر دارد با توجه به کرامات انسانی و حفظ ارزشهای متعالی بیمارستان ، در فضایی ایمن برای کارکنان و بیماران فارغ از هر رنگ و نژاد، دین و آیینی نسبت به استقرار استانداردهای سازمانهای فرادست، نظیر وزارت بهداشت – درمان و آموزش پزشکی اهتمام ورزیده.