منوی اصلی سایت
رزرواسیون

سامانه نوبت دهي گويا:  ۳۳۳۷۰۰۰۹   ۰۲۱

خواهشمند است قبل از مراجعه به بیمارستان در نوبت داده شده، با شماره ۷-۳۳۷۵۴۸۲۵ داخلی ۲۱۷ و یا شماره ۳۳۳۷۰۰۰۸ تماس حاصل فرمایید.