طبقه همکف 

اطلاعات – پذیرش – صندوق – ترخیص – داروخانه – مدیریت درمان – واحد IPD (توریست درمانی) – اورژانس – کلینک تخصصی و فوق تخصصی – آزمایشگاه – مدارک پزشکی –   اسناد پزشکی –  مددکاری – تغذیه – نگهبانی – تریاژ – مسئول خدمات – روابط عمومی – بهبود کیفیت

طبقه اول

حوزه ریاست – واحد IT – اتاق های عمل – ریکاوری- بلوک زنان و زایمان – بخش ویژه ICU – کلینیک دندانپزشکی 

طبقه دوم

دیالیز – بستری – بخش ویژه CCU

طبقه منفی یک

رادیولوژی – سونوگرافی – تراکم استخوان – فیزیوتراپی – CSSD – لنژری – تأسیسات – انبار مرکزی – انبار دارویی