منوی اصلی سایت
بهبود کیفیت

پیام واحد بهبود کیفیت

بیمارستان یک مجموعه سازمانی است که باید دائما بصورت پویا و زنده باقی بماند و به فعالیت خود ادامه دهد. ميان کیفیت ارائه خدمات در بیمارستان ها براي بیماران با استانداردها ، خواسته ها و انتظارات بیماران فاصله زیادي وجود دارد. به این علت بیمارستان ها براي رسیدن به هدف نهائی خود هنوز راه زیادي در پیشرو دارند و طی این راه طولاني، نياز به برنامه ریزي و اجراي صحیح و دقيق ، هدایت ، کنترل و راهنمائی می باشد . پس اگر بیمارستان بخواهد به اهداف نهائی خود که همانا ( ارائه خدمات با كيفيت و ايمن به بیماران در حداقل زمان ممکن باصرف  هزینه هاي كارشناسي شده داراي توجيه اقتصادي و کمترین عوارض ) است برسد، لازمه آن ایجاد ساختار بهبود کیفیت در بيمارستان مي باشد.

واحد بهبود کیفیت بیمارستان خيريه حضرت صديقه زهرا (س) با هدف ارتقاء کیفیت خدمات درمانی، بالینی، اداری و مهم تر از همه پياده سازي فرهنگ ايمني بيمار و یکنواخت سازی کلیه خدماتی که قابلیت کنترل، پایش، تعریف برنامه های بهبود و همچنین  اولویت بندی اقدامات اصلاحي را داشته باشد، در راستای راهبرد اهداف کلان بیمارستان ایجاد گردیده است.

این واحد خود را به موارد زیر متعهد می داند

۱- پیاده سازی استانداردهای اعتباربخشی به منظور استانداردسازی فرآیندهای بالینی و غیربالینی بیمارستان .

۲- ایجاد نظام بهبود کیفیت و به روزآوری برای دست یابی به رضایت گیرندگان خدمت و کارکنان با ارائه كار تيمي که نهایتا باعث افزایش کارآیی و اثربخشی سازمان می شود.

۳- برنامه ریزی و تعریف فرآیندهای بیمارستانی جهت ارتقاء کیفیت ارائه خدمات در کلیه بخش ها و احدهای سازمان و نظارت بر نحوه اجرای این فرآیندها .

۴- ارزیابی و پایش کلیه بخش ها و واحدهای سازمان به منظور بررسی نقاط ضعف و قوت و نهایتا ارائه اقدام اصلاحی ها و برنامه بهبودکیفیت های مربوطه .

شرح وظایف واحد بهبود کیفیت

تدوین برنامه استراتژیک با همکاری مدیران میانی

همکاری با واحد ها در تدوين برنامه عملیاتی

طراحی و پایش و اجرای برنامه بهبود کیفیت و ایمنی بیمار با مشارکت مدیران

تدوین و اجرای خط مشی ها، دستورالعمل ها و فرآیندهای بیمارستان با هماهنگی ذینفعان

تهیه و تعیین شاخص های کلیدی بیمارستان با مشارکت مسئولین واحد ها و مدیران بیمارستان و تجزیه و تحلیل آنها و ارائه گزارش

بررسی و پیگیری و تجزیه و تحلیل شکایات و ارائه نتایج به کمیته مديريت و رهبري

ارتقا سطح آگاهی و دانش در راستای مفاهیم استاندارد مدیریت کیفیت و اعتبار بخشی

برنامه ریزی جهت اموزش و فرهنگ سازی جهت استقرار الزامات اعتبار بخشی

طراحی و اجرای برنامه ممیزی داخلی

نظارت بر اجرای صحیح کمیته ها و پیگیری مناسب مصوبات

اسامي كاركنان

ليسانس

ليسانس

ليسانس

میترا اسعدی

میترا اسعدی

لیث زنگنه

مسئول بهبود كيفيت 

مسئول كميته‌ها

مدير بحران