فیزیوتراپیست: آقای وحید رفیعی منش

مسئول بخش: آقای وحید رفیعی منش

هدف فیزیوتراپیست ها در هر مقطع، ایجاد تغییر مثبت در کیفیت زندگی بیماران است. در این مرکز تلاش بر این است که با ارزیابی دقیق، تشخیص صحیح، ‌ارائه پیش آگهی مناسب، استفاده از مداخله های درمانی همراه با آموزش های لازم، اختلالات و محدودیت های عملکردی را کاهش داده و حصول نتایج بالینی را به حداکثر برسانیم.

حیطه فعالیت فیزیوتراپی در این مرکز شامل:

  • فیزیوتراپی در بیماری های ارتوپدی (انواع شکستگی ها، قبل و بعد از جراحی های ارتوپدی، انواع تاندونیت ها، استرین های عضلانی، پارگی های عضلانی، انواع اختلالات مفصلی و اختلالات مادرزادی (مثل D.H)، اختلالات لیگامانی، بورسیت ها، انواع در رفتگی ها و نیمه در رفتگی ها، اختلالات استخوانی مثل خار پاشنه، اختلالات ستون فقرات)
  • فیزیوتراپی در بیماری های مغز و اعصاب (بیماری های آسیب قشر مخ مثل ‍CVA (خونریزی مغزی)، پارکینسون، مالتیپل اسکلروزیس (MS)، پلی نوروپاتی ها مثل گلین باره، میو پاتی ها، درگیری نخاعی، درگیری عصب صورت، درگیری اعصاب محیطی، فلج مغزی) .
  • فیزیوتراپی در بیماری های روماتولوژی (پلی آرتریت، آرترالژی، تغییرات التهابی، آرتریت روماتوئید، سیوندیلیت آنکیلوزان، آرتریت روماتوئید جوانان، پلی میوزیت و درماتومیوزیت، التهاب فاسیاها و تنوسینوویت)
  • فیزیوتراپی در عوارض پس از جراحی (از جمله عوارض ریوی، ترمبوز وریدهای عمقی، عفونت یا عدم ترمیم زخم، زخم بستر، ضعف عضلانی)
  • فیزیوتراپی در بیماری های زنان و زایمان (جدا شدگی های عضلات شکمی، اختلالات مربوط به مفاصل لگن، ادم ناشی از بارداری، کمر درد و دردهای مکانیکا، بی اختیاری ها و افتادگی، کرامپ های عضلانی) .
  • فیزیوتراپی در سوختگی ها و عوارض ناشی از آن .
  • فیزیوتراپی در آسیب های ورزشی .

کلیه خدمات فیزیوتراپی بانوان را فیزیوتراپیست خانم انجام می دهد

ساعت کار : ۸ صبح الی ۱۸ عصر

این بخش در طبقه زیر همکف قرار دارد .