رئيس بخش دیالیز: خانم دکتر طیبه سلیمانیان

سرپرستار: خانم فاطمه نصيري

بیمارانی که در این بخش بستری می شوند بيماراني هستند كه به هر دلیل قادر به پالایش خون نمی باشد و جزء گيرندگان خدمت بطور مستمر در بیمارستان محسوب می شوند ، پس از بستری شدن در این بخش و شروع دیالیز این بیماران ، تمامی خدمات درمانی مربوط به آنها در طول مدت انجام دیالیز توسط همکاران این بخش با كيفيت مطلوب و ايمن ارائه می شود این بخش از بیمارستان حدود ۱۲۰ نفر بيمار دیالیزی دائم دارد و بیماراني موقتی که از شهرستان یا کشورهای دیگر جهت دريافت خدمت به بيمارستان خيريه صديقه زهرا (س)، بخش دياليز مراجعه مي كنند را نیز پوشش می دهد.

فعالیتهایی که در این بخش صورت می گیرد عبارتند از: بهره گیری از دستگاه های به روز جهت مانیتورینگ شدن بصورت مداوم (۲۱ تخت فعال) آموزش های لازم در مورد نحوه مراقبت از عروق خونی (access) رژیم غذایی و … می باشد. ویزیت بیماران هر ماه توسط پزشک فوق تخصص نفرولوژی بصورت روتین انجام می شود که این امر بعد از آزمایشات ماهانه و ارائه جواب آزمایش به بخش و محاسبه کفایت بیمار صورت می گیرد . در صورت نیاز، ویزیت به غیر از ویزیت ماهانه نیز انجام می شود .

این بخش براساس ارزیابی های وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به عنوان یکی از موفق ترین مراکز دیالیز جنوب تهران طی ۴ سال پیاپی انتخاب گردیده است.

 ساعت كار : ۶ صبح الی ۱۹ عصر