رئیس بخش دیالیز: خانم دکتر طیبه سلیمانیان

سرپرستار: خانم فاطمه نصیری

بیمارانی که در این بخش بستری می شوند بیمارانی هستند که به هر دلیل قادر به پالایش خون نمی باشد و جزء گیرندگان خدمت بطور مستمر در بیمارستان محسوب می شوند ، پس از بستری شدن در این بخش و شروع دیالیز این بیماران ، تمامی خدمات درمانی مربوط به آنها در طول مدت انجام دیالیز توسط همکاران این بخش با کیفیت مطلوب و ایمن ارائه می شود این بخش از بیمارستان حدود ۱۲۰ نفر بیمار دیالیزی دائم دارد و بیمارانی موقتی که از شهرستان یا کشورهای دیگر جهت دریافت خدمت به بیمارستان خیریه صدیقه زهرا (س)، بخش دیالیز مراجعه می کنند را نیز پوشش می دهد.

فعالیتهایی که در این بخش صورت می گیرد عبارتند از: بهره گیری از دستگاه های به روز جهت مانیتورینگ شدن بصورت مداوم (۲۱ تخت فعال) آموزش های لازم در مورد نحوه مراقبت از عروق خونی (access) رژیم غذایی و … می باشد. ویزیت بیماران هر ماه توسط پزشک فوق تخصص نفرولوژی بصورت روتین انجام می شود که این امر بعد از آزمایشات ماهانه و ارائه جواب آزمایش به بخش و محاسبه کفایت بیمار صورت می گیرد . در صورت نیاز، ویزیت به غیر از ویزیت ماهانه نیز انجام می شود .

این بخش براساس ارزیابی های وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به عنوان یکی از موفق ترین مراکز دیالیز جنوب تهران طی ۴ سال پیاپی انتخاب گردیده است.

 ساعت کار : ۶ صبح الی ۱۹ عصر