رئيس گروه زنان: خانم دکتر مرجان قاجاريه 

سرپرستار: خانم سحر محمدی (کارشناس مامایی)

با توجه به جایگاه مهم مادر در حفظ سلامتی جامعه که در نهایت منجر به سلامتی جامعه می گردد ، اهمیت مراقبت مادر در دوران بارداری و زایمان دو چندان می شود هدف از این مراقبت ها حفظ و بقا سلامتی مادر و جنین و انجام رساندن یک حاملگی سالم و زایمان ایمن و بدون خطر می باشد و در صورتی که مادر باردار یک بارداری پر خطر داشته باشد این مراقبت ها اهمیت ویژه تری پیدا می کنند. بلوك زايمان بيمارستان شامل اتاق ترياژ و اتاق هاي LDR جهت زايمان طبيعي به روش بي دردي، دارويي و غير دارويي وامكان حضور همسر در اتاق زايمان وزايمان طبيعي باحضور ماما ي همراه وبا بهره گيري  از دستگاه هاي پيشرفته  و به روز و انجام تست نوار قلب جنين و آمنيوشور حضور پزشكان متخصص زنان مقيم وماماهاي با تجربه قادر به ارائه ي كليه ي خدمات تخصصي زنان وزايمان در ۲۴ ساعت شبانه روز ميباشد.

همچنين كلاس هاي آمادگي براي زايمان به صورت رايگان جهت آموزش مادران باردار در اين مركز ارائه ميگردد.

 ساعت كار : بصورت شبانه روزي