رئیس گروه زنان: خانم دکتر مرجان قاجاریه 

سرپرستار: خانم سحر محمدی (کارشناس مامایی)

با توجه به جایگاه مهم مادر در حفظ سلامتی جامعه که در نهایت منجر به سلامتی جامعه می گردد ، اهمیت مراقبت مادر در دوران بارداری و زایمان دو چندان می شود هدف از این مراقبت ها حفظ و بقا سلامتی مادر و جنین و انجام رساندن یک حاملگی سالم و زایمان ایمن و بدون خطر می باشد و در صورتی که مادر باردار یک بارداری پر خطر داشته باشد این مراقبت ها اهمیت ویژه تری پیدا می کنند. بلوک زایمان بیمارستان شامل اتاق تریاژ و اتاق های LDR جهت زایمان طبیعی به روش بی دردی، دارویی و غیر دارویی وامکان حضور همسر در اتاق زایمان وزایمان طبیعی باحضور ماما ی همراه وبا بهره گیری  از دستگاه های پیشرفته  و به روز و انجام تست نوار قلب جنین و آمنیوشور حضور پزشکان متخصص زنان مقیم وماماهای با تجربه قادر به ارائه ی کلیه ی خدمات تخصصی زنان وزایمان در ۲۴ ساعت شبانه روز میباشد.

همچنین کلاس های آمادگی برای زایمان به صورت رایگان جهت آموزش مادران باردار در این مرکز ارائه میگردد.

 ساعت کار : بصورت شبانه روزی