منوی اصلی سایت
بخش ویژه CCU

مدیر بخش CCU: سرکار خانم دکتر لیلا محمدی بیرهندی

سرپرستار بخش CCU: سرکار خانم زهرا محمدی  

CCU بخش مراقبتهای ویژه قلبی (بیماران مبتلا به بیماریهای قلبی ، فشار خون ، تغییرات ریتم قلب) می باشد. این بخش بطور کامل توسط خيري راه اندازی گرديد و با حضور معاون محترم وزير بهداشت و شهردار محترم منطقه ۲۰ افتتاح گرديد.

بیمارانی که در اورژانس و درمانگاه قلب پذیرش می شوند و نیازمند استفاده از مراقبتهای ویژه قلبی می باشند در CCU بستری می شوند و در این بخش بصورت ۲۴ ساعته تحت مانیتورینگ قلبی و فشار خون قرار می گیرند . این بخش از بیمارستان دارای ۵ تخت فعال که شامل ۴ تخت معمولی و یک تخت ایزوله می باشد .

همکاران ما در این بخش ۸ پرستار ویژه کار و ۴ کمک بهیار جهت رسیدگی به امور بیماران ارائه خدمت می نمایند .

ملاقات بيماران هر روزاز ساعت۵/۳-۴ مي باشد.