منوی اصلی سایت
بخش ویژه CCU

رئيس بخش CCU: خانم دکتر لیلا محمدی بیدهندی

سرپرستار بخش CCU: خانم زهرا محمدی  

CCU بخش مراقبتهای ویژه قلبی (بیماران مبتلا به بیماریهای قلبی ، فشار خون ، تغییرات ریتم قلب) می باشد. این بخش بطور کامل توسط فرد خيري راه اندازی گرديده و با حضور معاون محترم وزير بهداشت و شهردار محترم منطقه ۲۰ افتتاح گرديده است.

بیمارانی که از طريق اورژانس و درمانگاه قلب پذیرش می شوند و نیازمند استفاده از مراقبتهای ویژه قلبی می باشند در CCU بستری می شوند و در این بخش بصورت ۲۴ ساعته تحت مانیتورینگ قلبی و فشار خون قرار می گیرند . این بخش از بیمارستان دارای ۵ تخت فعال، که شامل ۴ تخت معمولی و یک تخت ایزوله می باشد .

ملاقات بيماران هر روزاز ساعت۵/۳-۴ مي باشد.