رئیس بخش ICU:  آقای دکتر حسین صادقی

مسئول بخش: خانم زهرا شاه میرزایی

ICU بخش مراقبتهای ویژه جنرال شامل بیماران: جراحی ، داخلی ، مغز و اعصاب ، تنفسی را شامل می شود. که این بخش از بیمارستان شامل پنج تخت فعال با تمامی تجهیزات مورد لزوم بخش ICU  می باشد.

بیماران بخش روزانه توسط آقای دکتر فرمند ویزیت می گردند، و متخصص بیهوشی مقیم نیز روزانه بیماران را ویزیت می کنند.

چنانچه بیماران نیاز به مشاوره در تخصص های مختلف را داشته باشند در اسرع وقت انجام میشود.

بخش دارای دستگاه  Chest xry و سونوگرافی و اکو پرتابل می باشد.

فیزیوتراپی در شیفت صبح و عصر توسط فیزیوتراپ بیمارستان انجام می گردد.

ملاقات بیماران هر روزاز ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۶ می باشد.