منوی اصلی سایت
بخش ويژه ICU

رئيس بخش: جناب آقاي دكتر حبيب اله يحيايي

مسئول بخش: سركارخانم ميرزايي

ICU بخش مراقبتهای ویژه جنرال بیماران جراحی ، داخلی ، مغز و اعصاب ، تنفسی را شامل می شود. که این بخش از بیمارستان شامل پنج تخت فعال با تمامي تجهيزات مورد لزوم بخش ICU  مي باشد.

بيماران بخش روزانه توسط آقاي دكتر فرمند ويزيت مي گردند، و متخصص بيهوشي مقيم نيز روزانه بيماران را ويزيت مي كنند.

چنانچه بيماران نياز به مشاوره در تخصص هاي مختلف را داشته باشند در اسرع وقت انجام ميشود.

بخش داراي دستگاه CHSTEو سونوگرافي و اكو پرتابل مي باشد.

فيزيوتراپي در شيفت صبح و عصر توسط فيزيوتراپ بيمارستان انجام مي گردد.

ملاقات بيماران هر روزاز ساعت ۱۵:۳۰ الي ۱۶ مي باشد.