منوی اصلی سایت
بخش ويژه CCU

با توجه به فضایی که در بیمارستان موجود بود، بخش CCU بیمارستان کاملاً از صفر تا صد توسط خيري راه اندازی گرديد و با حضور معاون محترم وزير بهداشت و شهردار محترم منطقه ۲۰ افتتاح گرديد ، و در حال حاضر با کمک پزشکان محترم بیمارستان و پرسنل کارآمد به بيماران قلبي خدمت رسانی مي كند.