منوی اصلی سایت
بخش نوزادان

بخش بستري نوزادان شامل ۳ تخت نوزادان و اتاق ويزيت نوزادان، اتاق شيردهي و مجهز به دستگاه Inten sive، (دوازده و ۸ لامپه)، ۲ دستگاه فوترپرتابل (۴ لامپ) یک انکوباتور پرتابل، یک دستگاه شیر دوش برقی، ۲ دستگاه کات نوزادان و ۲ دستگاه وارمر (گرمکن نوزادان) متحرک و ثابت مي باشد .