منوی اصلی سایت
بخش جراحی زنان و زایمان (بلوک زایمان )

کلیه اعمال جراحی زنان، سزارین، زایمان طبیعی، زایمان بدون درد و مراقبت های نوزادان پس از تولد در این بخش انجام می شود که به ترتیب مجهز به اتاق های معاینه، ایزوله، زايمان، زایمان بدون درد به روش اپیدورال و اسپاینال (بی حسی نخاعی)، مراقبت های مامایی پس از زایمان (Postpartum) و اتاق پره اکلامپسی مي باشد.