منوی اصلی سایت
اورژانس

«اورژانس قلب تپنده هر بیمارستان»

 

رئيس بخش اورژانس: آقای دکتر نعمت الله خسروی

سرپرستار: آقای فرشاد بهرامی

اورژانس بیمارستان صدیقه زهرا (س) بصورت جنرال آماده ارائه خدمت به تمامی مراجعه کنندگان محترم می باشد که در این بخش پزشک مقیم و پزشک درمانگاه فعال می باشند. همچنین این بخش از بیمارستان  دارای اتاق CPCR  (احیای قلبی، ریوی، مغزی) ، و اتاق عمل سرپایی جهت درمان و مراقبت و بهبود هر چه سریعتر تمامی بیماران می باشد.