منوی اصلی سایت
آزمایشگاه

مسئول فني : سركار خانم دكتر شهره امينيان

سوپروايزر: جناب آقاي محسن ملكپوريان

واحد آزمایشگاه شامل بخشهاي تخصصي پاتولوژ‍ی ، بيوشمي ، هماتولوژي ، ايمونولوژي ، ميكروب شناسي ، هورمون شناسي و پارازيتولوژي مي باشد كه با بهره گيري از دستگاههاي پيشرفته تمام اتومات و به روز وبا بكارگيري پرسنل با تجربه ومتخصص تحت نظارت مستقيم مسئول فني پاتولوژيست قادربه انجام كليه آزمايشات تخصصي وفوق تخصصي مي باشد.

تجهيزات مورد استفاده در اين بخش شامل :

  • دستگاه فوق تخصصي LIAISON دربخش هورمون شناسي جهت انجام تست هاي تخصصي به روش كمي لومينسانس بادقت وصحت بسياربالا
  • اتو آنالايزرتمام اتوماتيك BT3000 دربخش بيوشيمي
  • سل كانتر۲۱N SySmex KX دربخش هماتولوژي
  • دستگاه پيشرفته VIDAS جهت انجام تومورماركرها به روش ELFA
  • دستگاه ABG ، OPTI CCA جهت انجام گازهاي خوني
  • ميكروتوم SLE و تيشوپروسسور در بخش پاتولوژي
  • دستگاه الكتروليت آنالايزر   AUBICOMجهت انجام الكتروليت هاي خوني
  • و ساير دستگاهها مانند سديمان ريدر ، كوآگولو متر، سروفيوژو… مي باشد.
  • با توجه به حضور مسئول فني پاتو لوژيست آزمايشات پاتولوژي و پاپ اسميردر اين‌ آزمايشگاه پذيرش و در حال انجام مي باشد.

  به منظور ارائه خدمات حداكثري و رفاه بيشترمرا جعين محترم آزمايشگاه بيمارستان با انعقاد قرارداد با آزمايشگاه هاي تراز اول امكان پذيرش وخدمات رساني درارتباط با تستهاي اختصاصي را فراهم نموده وآماده خدمت رساني درهمه زمينه هاي آزمايشگاهي مي باشد.

 تعرفه هاي مورد اعمال در اين مركز علي رغم تمام مشكلات ، بصورت خيريه بوده و حدود ۳۰ درصد كمتر از مراكز خصوصي مي باشد.

ساعت كار آزمايشگاه: بصورت شبانه روزي 

اين مركز آماده پذيرش آزمايشات روتين تا ساعات ۶ عصر (در صورت داشتن شرايط آزمايش)  و آزمايشات اورژانس در تمام ساعات شبانه روز مي باشد .

اين بخش در طبقه زير همكف قرار دارد .